Programa de información, orientación e asesoramento

Este programa lévao a Traballadora Social do Concello e ten por obxecto informar aos cidadáns sobre os distintos dereitos e deberes en materia social, así como orientar e asesorar ás persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais especializados.

As áreas de actuación, definidas en función dos sectores de poboación, son as seguintes:

  • Comunidade.
  • Vellez.
  • Familia, infancia e mocidade.
  • Minusvalías.
  • Muller.
  • Drogodependencias e alcoholismo.
  • Minorías étnicas.
  • Migracións.
  • Marxinación social.
Compartir: